BOZP – PO

Každý objekt, kde se sdružuje mnoho lidí, vyvolává specifické požadavky na bezpečnostní služby, je třeba vybavit důkladnou požární ochranou (PO) a zajistit pracovní procesy v souladu s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).

O tyto povinnosti se postaráme v souladu s aktuálně platnou legislativou. Můžete využít také našeho poradenství v oblastech PO a BOZP a konzultovat s námi optimální řešení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Službu vykonávají technici BOZP s příslušnou kvalifikací v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

V rámci služby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vám zajistíme následující servis:

 • kontrola dodržování pravidel na všech pracovištích
 • vstupní a periodická kontrola bezpečnosti celé budovy a jednotlivých pracovišť
 • školení pracovníků, obsluhy, aj.
 • šetření pracovních úrazů (účast při sepisování úrazů, kontrola pracovišť kde úraz vznikl, návrhy na opatření, odškodnění)
 • spolupráce s kontrolními orgány IPB, policie, prokuratury, pojišťovny, zasílání záznamů o úrazu, spolupráce při kontrolách
 • zajištění vybavení pracovišť předepsanou dokumentací (provozní řády)

Požární ochrana pod kontrolou

Pravidelná kontrola a technická údržba odpovídá obecně platným podmínkám a optimálním požadavkům na požární ochranu. Činnost našich požárních techniků je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v návaznosti na související nařízení a vyhlášky. Využijte naše poradenství v oblasti požární ochrany.

V rámci služby Požární ochrana Vám zajistíme následující servis:

 • vedení dokumentace dle platných předpisů (požární řády, poplachové směrnice, zavedení požárních knih, ohlašovny požárů, požárních evakuačních plánů apod.)
 • školení vedoucích pracovníků správy a vedoucích jednotlivých pronajatých jednotek
 • školení požárních hlídek
 • kontrola dodržování předpisů
 • kontrola značení, tabulek, hydrantů, značení únikových cest
 • prověřování a vyhodnocování všech pracovišť (vnější a vnitřní kontrola)

zajištění kontroly a údržby technických zařízení (protipožární klapky, hasicí přístroje)

spolupráce s orgány státního požárního dozoru

zabezpečení činností z nařízení orgánů státního požárního dozoru

zajištění vybavení pracovišť příslušnými tabulkami

hlášení požárů

zajištění cvičného evakuačního poplachu

Dílčí služby lze upravit na míru Vašich požadavků.

Tuto službu můžete využít pro náhradní plnění.

Jak pokračovat?

Máte zájem o nabídku či další informace ohledně našich služeb?
Neváhejte nás kontaktovat a my Vám vše rádi vysvětlíme.

Náhradní plnění

Objednejte si praktické služby, které Vaší organizaci usnadní podnikání, pomohou ušetřit náklady i splnit povinný podíl OZP zaměstnanců náhradním plněním.

Kalkulačka náhradního plnění

Náhradní plnění 2016
Spočítejte si, kolik
ušetříte!

Tomáš Mošnička

Tomáš Mošnička
Mistr ČR a vítěz ČP handbike
Mistr světa ve vzpírání tělesně postiženýchVybrané reference

Karlovarské minerální vody
Sapeli
Globus
Podílíme se na zabezpečení akce MotoGP Brno