Zastupování klienta

V rámci služeb property managementu zastupujeme své klienty vůči třetím stranám veřejných a soukromých subjektů při činnostech týkajících se správy objektu. Zastupování klienta vyplývá vždy ze vzájemné dohody.

Vyřídíme za Vás všechny náležitosti správy budovy související:

 • s dotčenými orgány státní správy
 • s pojišťovnou
 • s dodavateli medií
 • s dodavateli činností a materiálů potřebný pro technický chod objektu
 • s uplatňování garančních oprav objektu u zhotovitele
 • s technickým jednáním s nájemci

Tuto službu můžete využít pro náhradní plnění.

Právní poradenství

Ochotně vám poradíme při řešení různých situací spojených s vlastnictvím nemovitosti.

Nabízíme tyto právní služby:

 • právní poradenství při vypracování nájemních smluv
 • běžná kontrola při uzavírání veškerých smluv spojených s provozem, správou a nájmem objektu
 • spolupráce při vyřizování stížností
 • spolupráce při řešení škodných událostí
 • spolupráce při vyřizování pojistných událostí
 • právní poradenství při řešení důsledků a eventuálních škod vyplývajících z mimořádných a krizových situací
 • spolupráce při řešení běžných právních sporů týkající se provozu a nájmu objektu
 • sledování změn platné legislativy související s provozem a nájmem domu a průběžné informování majitele objektu i nájemníků

Jak pokračovat?

Máte zájem o nabídku či další informace ohledně našich služeb?
Neváhejte nás kontaktovat a my Vám vše rádi vysvětlíme.