Domov Svatý Jan

Domov Svatý Jan sídlí v obci Svatý Jan u Krásné Hory nad Vltavou. Svým uživatelům poskytuje sociální služby, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.

Jaké služby domov poskytuje?

Služby jsou určeny mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klienti denně spolupracují při nejrůznějších činnostech v rehabilitační nebo zájmové oblasti a účastní se většiny realizovaných akcí s ohledem na své zájmy a specifické možnosti.

Pro klienty s těžkým stupněm mentální retardace, s vážnějšími zdravotními problémy a výraznější  potřebou asistence při relativně základních úkonech je zajištěna základní zdravotní péče a individuální pomoc při nejběžnějších denních činnostech a potřebách. Samozřejmostí je dostatečná nabídka vhodných aktivizačních a sociálních podnětů nebo výchovných a zájmových programů. Při práci s těmito klienty v domově využívají pomůcky alternativní komunikace, které se snaží kompenzovat nejrůznější poruchy řeči, jazyka a psaní.

Jak Domov Svatý Jan podporujeme?

Pro uživatele Domova Svatý Jan přispívá naše bezpečnostní agentura na vánoční dárky a drobné praktické dárky ke Dni dětí. Snažíme se tak splnit alespoň některá z přání těchto lidí, jejichž osud není zrovna lehký.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujala naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky