Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)

Osoba zdravotně znevýhodněná

OZZ tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením (OZP). Podle § 67 zákona č. 435/2004 se jedná se o osobu, která je schopná vykonávat soustavně pracovní činnost. Její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ovšem představuje výrazné omezení schopnosti zapojit se do pracovního vztahu či vykonávat pracovní činnost. Nejedná se ovšem o osobu prvního, druhého či třetího stupně invalidity.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je potom ten, který trvá více jak 1 rok a z posudku lékaře celkově omezuje daného člověka při vykonávání jakéhokoliv typu práce.

Toto omezení se může týkat jak fyzického, smyslového či duševního stavu dané osoby.

Uznání statusu osoby se zdravotním postižením

O uznání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Důvodem pro znovuzavedení této kategorie je snaha zlepšit uplatnění těchto osob na trhu práce. Úřad tak poskytuje osobám zdravotně znevýhodněným mnoho možností, které by měly vést ke zjednodušení jejich zapojení do pracovního procesu. V praxi tak například může zaměstnavatel, který OZZ osobu přijme dostávat příspěvky na zřízení pracovního místa, či podporu při zaměstnávání těchto osob. Navíc mohou být zaměstnavatelem OZZ zaměstnanci započítání do povinného podílu zaměstnávání OZP. Počítá se s nimi také pro náhradní plnění a jeho výpočet.

Díky těmto opatřením se stávají OZZ osoby atraktivnější pro zaměstnavatele, kteří jsou jim schopni připravit vhodné pracovní podmínky. Zapojení osob, které mají zdravotní omezení, do pracovního procesu výrazně zkvalitní jejich život a umožní jim podílet se celkově na chodu společnosti.

Proces požádání o status osoby se zdravotním postižením:

  • Řízení může iniciovat fyzická osoba, která může požádat o přiznání či odebrání statusu, nebo úřad
  • Žádost se podává písemně, může ji podat fyzická osoba starší 15 let s ukončeným povinným vzděláním, která má významné zdravotní omezení, které jí limituje ve výkonu pracovní činnosti
  • Vzor žádosti si můžete stáhnout či prohlédnout přímo zde nebo na stánkách České správy sociálního zabezpečení
  • Vyplněná žádost se podává na příslušném okresním pracovišti sociálního zabezpečení
  • Žadatel pak bude informován o posuzování své žádosti a požádán o absolvování zdravotní prohlídky u ošetřujícího lékaře
  • Rozhodnutí žadatel obdrží do 30 dnů od přijetí žádosti. Lhůta může být případně i prodloužena.
  • V rámci řízení žadatel neplatí žádné poplatky

Je potřeba znovu podávat žádost, pokud se osoba stala OZZ před rokem 2011?

Podávat žádost znovu není potřeba i přesto, že byla kategorie načas zrušena. Rozhodnutí, která byla původně vydána do 31. 12. 2014, stále platí. Osoba, která se tedy stala OZZ před tímto datem, bude i po prvním lednu 2015 stále držet tento status a nevzniká jí nutnost podávat novou žádost.

Další informace o OZZ

Pro rozšíření či doplnění informací se můžete podívat na další materiály, které se týkají kategorie osoby se zdravotním omezením.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujala naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky


Odesláním informací berete na vědomí, že společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. bude jako správce osobních údajů uchovávat Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete, a to za účelem zpracování obchodní nabídky a pro zasílání obchodních sdělení, pokud takové využití kdykoliv v budoucnu neodmítnete.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...